دکتر سید علیرضا هاشمی

داخلی

نکاتی که قبل از مراجعه باید بدانید :

روزهای شنبه و سه شنبه تنها اندوسکوپی و کولونوسکوپی در مطب انجام میشود.