دکتر امیرپاشا هنرپیشه

رادیولوژی

ملاحظات :

امکان نوبت گیری اینترنتی برای سونوگرافی سلامت جنین سه ماهه دوم بارداری (هفته 18 تا 23) یا همان آنومالی اسکن وجود ندارد.
شهروند گرامی لطفا 10 دقیقه قبل از زمان تعیین شده در مطب پزشک حاضر شوید.
برای سونوگرافی های شکم و لگن بیمار می بایست 6 ساعت قبل از انجام سونوگرافی ناشتا باشد.
برای سونوگرافی های شکم، لگن و کلیه می بایست مثانه بیمار پر باشد.

ویدیوها :

دکترتو با شما - سونوگرافی غربالگری حاملگی - دکتر امیرپاشا هنرپیشه