دکتر مهدی پایدار

زنان و زایمان و نازایی

نکاتی که قبل از مراجعه باید بدانید :

تنها سونوگرافی مربوط به خانم های باردار و ناراحتی های زنان در مطب انجام می شود و نازایی پذیرفته نمیشود