دکتر احمد کامگارپور

جراحی مغز و اعصاب

نکاتی که قبل از مراجعه باید بدانید :

تنها بیمارانی که احتیاج به جراحی دیسک کمر، دیسک گردن و تومور مغزی دارند با نامه از پزشک متخصص و جواب MRI یا CT scanدر مطب ویزیت خواهند شد.
(ضمنا عکس های MRI و CT scan بر روی CD توسط پزشک رویت نخواهد شد)
بیمارانی که تحت نظر دکتر عمل شده اند به همراه داشتن پرونده پزشکی الزامی است.
طبق قوانین مطب و به علت شلوغی مطب در صورت کنسل کردن نوبت توسط خود بیمار امکان نوبت گیری مجدد تا 1 ماه بعد وجود نخواهد داشت.