دکتر رضا قانع شیرازی

بيماريهاي عفونی و گرمسیری

نکاتی که قبل از مراجعه باید بدانید :

بیمارانی که برای مشکل معده مراجعه می کنند اگر مراجعه به هنگام صبح باشد باید معده خالی باشد و اگر به هنگام عصر مراجعه می کنند باید 3 ساعت معده خالی شده باشد.