دکتر حیدر غلام پور

عمومی

درباره پزشک

ختنه، برداشتن زگیل، خال، غده چربی، کشیدن ناخن و..