دکتر فرزاد ضیاء

مغز و اعصاب (نورولوژی)

درباره پزشک

تزریق دیسپورت برای اصلاح حرکتی و سردرد
نوار چشم، گوش، مغز، عصب و عضله
MS، سکته مغزی، درد (سردرد، کمردرد، گردن)، میگرن