دکتر مهدی خانی

جراحی مغز و اعصاب

درباره پزشک

متخصص جراحی مغز و اعصاب، دیسک و ستون فقرات، جراحی تخصصی اعصاب محیطی، عضو انجمن جراحان مغز و اعصاب آمریکا