دکتر داریوش منصوری

جراحي کليه،مجاري ادراري و تناسلي(اورولوژی)

درباره پزشک

عضو نجمن جراحان کلیه اروپا و آمریکا