دکتر فاطمه شریفی

چشم پزشکی

درباره پزشک

انحراف چشم، چشم پزشکی اطفال، پلاستیک پلک

ملاحظات :

بیمار محترم لطفا رأس ساعت تعیین شده در مطب حضور داشته باشید.
با توجه به شلوغی مطب، زمان انتظار شما برای ملاقات با پزشک قابل پیش‌بینی نمی‌باشد.