دکتر جواد شکیباپور

گوش حلق و بينی

درباره پزشک

جراحی فک،صورت، پلاستیک، کلینیک شنوایی سنجی

ملاحظات :

یمار محترم لطفا رأس ساعت تعیین شده در مطب حضور داشته باشید.
با توجه به شلوغی مطب، زمان انتظار شما برای ملاقات با پزشک قابل پیش‌بینی نمی‌باشد.