دکتر محمدحسن کاظمی

داخلی

نکاتی که قبل از مراجعه باید بدانید :

اندوسکوپی و کولونوسکوپی روزهای یکشنبه، دوشنبه و جهارشنبه از ساعت 10 صبح انجام میشود.