دکتر محمدحسن کاظمی

داخلی

ملاحظات :

اندوسکوپی و کولونوسکوپی روزهای یکشنبه، دوشنبه و جهارشنبه از ساعت 10 صبح انجام میشود.