سپیده مکارم

روانشناسی

درباره پزشک

مشاوره پیش از ازدواج، مسایل ارتباطی، مشکلات خانوادگی، درمان اضطراب، وسواس، افسردگی، مشکلات جنسی، زوج درمانی، خانواده درمانی، تست هوش، شخصیت

افتخارات:

رتبه ی اول کارشناسی و کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه شیراز، دریافت تقدیر نامه همکاری و مشاوره از مرکز مشاوره دانشگاه شیراز

مقالات:

رابطه ی بین انسجام فضایی زمانی با علایم مثبت و منفی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا،مقایسه عملکرد بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی،افسردگی اساسی و افراد بهنجار در ازمایه ی انسجام فضایی زمانی،رابطه ی بین دینداری فرد و خانواده و گرایش به مصرف مواد مخدر، و چند مقاله در سمینارهای بهداشت روان دانشجویی