دکتر محمود صفوی

گوش حلق و بينی

نکاتی که قبل از مراجعه باید بدانید :

نوبت گیری به علت عدم حضور پزشک از 20 شهریور ماه تا اواخر آبان ماه امکان پذیر نمی باشد.