دکتر سید حمیدرضا جهادی حسینی

چشم پزشکی

نکاتی که قبل از مراجعه باید بدانید :

.بیمه‌های طرف قرارداد: کلیه بیمه‌های تکمیلی فقط برای اعمال جراحی