دکتر علی فیروزآبادی

اعصاب و روان (روانپزشکی)

ملاحظات :

بیمار محترم توجه داشته باشید که در صورت نداشتن پرونده پزشکی در مطب دکترفیروز آبادی، در مراجعه ی اول، لازم است مبلغی را بابت تشکیل پرونده به منشی پرداخت کنید.