دکتر مهدی شهریور

جراحي کليه،مجاري ادراري و تناسلي(اورولوژی)

نکاتی که قبل از مراجعه باید بدانید :

نوبت گیری به علت عدم حضور پزشک از 15 تا 26 آبان امکان پذیر نمی باشد.