دکتر زهره پژمان

بيماريهاي عفونی و گرمسیری

درباره پزشک

عفونت کبدی (هپاتیت)، عفونت زخم پای دیابتی و زخم بستر، عفونت گوارشی، تنفسی، پیوند و نقص ایمنی.