دکتر کاوه باشتی

ارتوپدي

ملاحظات :

نشان دادن عکس، نوار عصب و آزمایش پس از 1 هفته و MRI پس از 10، روز شامل ویزیت مجدد می‌گردد.
بیمار محترم لطفا رأس ساعت تعیین شده در مطب حضور داشته باشید.
با توجه به شلوغی مطب، زمان انتظار شما برای ملاقات با پزشک قابل پیش‌بینی نمی‌باشد.