دکتر علیرضا توکلی

ارتوپدي

مقالات:

بیمار محترم لطفا رأس ساعت تعیین شده در مطب حضور داشته باشید.
با توجه به شلوغی مطب، زمان انتظار شما برای ملاقات با پزشک قابل پیش‌بینی نمی‌باشد.

کلینیک و پاراکلینیک ها

کلینیکی یافت نشد