دکتر جلال زمانی

داخلی

ملاحظات :

دکتر زمانی از 9 دی ماه تا اطلاع ثانوی در مطب حضور ندارند.