دکتر فرشید وکیلی

زنان و زایمان و نازایی

ملاحظات :

خانمهای باردار زیر 2 ماه به هیچ وجه ویزیت نمی شوند.
تعیین جنسیت انجام نمی شود.

کلینیک و پاراکلینیک ها

کلینیکی یافت نشد