دکتر جواد تولایی

غدد داخلی و متابولیسم

ملاحظات :

لطفاًً پیش از مراجعه به مطب از طریق تماس تلفنی، از حضور پزشک اطمینان حاصل نمائید.
در نظر داشته باشید، با توجه به نوبت دهی به مراجعه کنندگان حضوری، می بایست بر اساس شماره قبض خود و پس از منتظر ماندن در سالن انتظار، به اتاق پزشک وارد شوید.
لطفاً یک ساعت پیش از ساعت نوبت خود، برای گرفتن قبض نوبت مراجعه فرمائید.
با تشکر
مجتمع درمانی آزادی/پذیرش بخش تخصصی

کلینیک و پاراکلینیک ها

کلینیکی یافت نشد